"המומחים בשירות" - כשאחרים נתקעים אנחנו פותרים!

שירות אחזקה שנתי

עיקרי הסכם האחזקה

א. הסכם האחזקה למזגני החברה כולל את הסעיפים הבאים:

1. החלפת מדחס במידת הצורך.
2. החלפת מנוע מאוורר חיצוני/פנימי.
3. תיקון נזילות גז , סתימות גז, הוספת גז במידת הצורך.
4. תיקון והחלפת אלמנטים חשמליים.
5. ניקוי מסננים במידת הצורך.
6. פירוק המזגן והובלתו למעבדות החברה, שם יבוצע תיקון ו/או צביעה ו/או שטיפה, בסיום התיקון, תבוצע הובלתו חזרה
   ללקוח והתקנתו.
7. החלפת כל חלק הטעון החלפה.
8. השירות –  80% מסך הקריאות יטופלו תוך 24 שעות ממועד קבלת קריאת השירות במוקד המומחים בשרות זאת והתקבלה הקריאה עד השעה 12:00 . התקבלה הקריאה בשעה מאוחרת יותר, תחשב כאילו נפתחה למחרת בבוקר. למניין זמן ההענות לקריאה,לא יחושבו ימי ו,שבת חגים וערבי חגים. 

ב.  השירות אינו כולל:

1.  נזק ו/או חבלה בזדון.
2.  סוללות ושטיפות .
3.  החלפת חלקי פח ופלסטיק.
4.  שלטים
5.  רכיבי התקנה (לרבות צנרת,תעלות ותריסים)
6.  מערכת בקרה טמפרטורה ברמה של חדרים (דמפרים)
7   נזק הנגרם עקב חלודה ,ריקבון,קורוזיה.
8.  הנזק לא יתוקן במידה והמזגן מותקן במקום שמסכן את הטכנאי ו/או במקום שלא מאפשר אליו  גישה,הלקוח יצטרך לתת
     לטכנאי את התנאים לתיקון המזגן כך שלא יסכנו את הטכנאי.

ג. התניות לשירות

1. בכל מקרה שעלות תיקונו / שיפוצו / החלפתו של המזגן או חלק ממנו (על פי מחירון החברה) עולה על סכום של  50% מערך מזגן דומה חדש, או במקרה של למזגן בעל בעיה מתמשכת אשר הוגדרה ככזו על ידי סמנכ"ל הנדסה המומחים בשרות  או בא כוחו, המזגן יגרע ממצבת המזגנים ברי השירות ותחזיר ללקוח את החלק היחסי העתידי למזגן זה ששולם מראש , ובנוסף יזוכה הלקוח ב 3 חודשים אחורה ממועד גריעת המזגן מההסכם.  במקרה זה, תציע המומחים בשרות  אפשרות להחלפת חלק מהמזגן (מעבה או מאייד), ההצעה תכלול את מרכיבי העבודה והחלקים הדרושים להפעלתו של מזגן זה.
2. כמו כן, לא תבוצע החלפת חלקים פגומים בחלקים מקוריים למזגנים אשר גילם עולה על 7 שנים, או חלפים מיוחדים למזגנים ישנים אשר הופסק ייצורם ולא ניתן להשיג עבורם חלקים תחליפיים (ניתן לקבל רשימה מפורטת).

דילוג לתוכן